เดินทางช่วงปีใหม่ เสี่ยงป่วยร่างกายปรับตัวไม่ทัน

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่ โดยในช่วงนี้สภาพอากาศของประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง เสี่ยงป่วยด้วยโรคต่างๆ เนื่องจากร่างกายปรับตัวกับอากาศไม่ทัน อีกโรคที่มักพบบ่อยในช่วงปีใหม่ คือ โรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ประชาชนเน้น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศของประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ ประชาชนจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมหลายล้านคน โดยเฉพาะประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อาจได้รับอากาศหนาวเย็นกว่ากรุงเทพฯ อาจทำให้เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคต่างๆ เนื่องจากร่างกายปรับตัวกับอากาศไม่ทัน สำหรับโรคที่ประชาชนควรต้องระมัดระวัง ได้แก่ โรคติดต่อทางเดินหายใจจากอากาศหนาวและการเดินทางไปยังสถานที่ที่คนแออัด เช่น โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคหอบหืด เป็นต้น รวมถึงโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ อาหารเป็นพิษจากอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อนและไม่สะอาด สำหรับโรคอาหารเป็นพิษพบมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากจะมีการพบปะสังสรรค์กันของคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ซึ่งอาจมีการรับประทานอาหาร ที่ปรุงไม่สุก เช่น ก้อย ลาบ เป็นต้น ปีนี้โรคดังกล่าวพบผู้ป่วยแล้ว 104,799 ราย โดยเฉพาะปลายเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคมช่วงปีใหม่ อาจพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าของช่วงเวลาปกติ การเดินทางกลับภูมิลำเนาในครั้งนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมตัวเองให้พร้อมรับมือกับอากาศหนาวเย็นในต่างจังหวัด โดยเตรียมเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอ พร้อมดูแลกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ทานอาหารที่สุกใหม่ ร้อน สะอาด ไม่รับประทานอาหารที่มีกลิ่น รสเปลี่ยนไปจากเดิม และอาหารค้างมื้อ จัดเตรียมยารักษาโรคที่จำเป็น เช่น ยาแก้ปวดศีรษะ ยาประจำตัว และ ผงน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) เพื่อป้องกันการเกิดโรคและใช้รักษาหรือประคับประคองอาการในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth